Garancija


 

Jamstveni uvjeti guma

JAMSTVENI LIST ZA GUMU

Jamstveni rok: 6 (šest) mjeseci

Uvoznik izjavljuje da će ukoliko se korisnik bude pridržavao tehničkog naputka, proizvod u jamstvenom roku besprijekorno funkcionirati i izjavljuje da će gume koje zbog greške proizvođača nepravilno funkcioniraju, zamijeniti najkasnIje u roku od 45 dana ili vratiti novčanu protuvrijednost. Jamstveni rok važi od dana preuzimanja.

Jamstveni rok priznajemo s računom 6 (šest)mjeseci od datuma prodaje. U slučaju opravdane reklamacije (proizvodna greška) priznaje­mo ne amortizirani dio vrjednosti gume (koji se utvrđuje na osnovi preostale dubine gazećeg sloja), ali preostala dubina gazećeg sloja gume ne smije biti manja od zakosnki predviđenog minimuma koji iznosi 3mm za laka dostavna vozila i 1,6mm za osobna vozila. Jamstveni rok važi i za gospodarska vozila (od datuma prodaje) koja su servisirana po uputstvima.

Guma za koju priznamo reklamaciju i zamijenimo je, postaje naše vlasništvo i stranka je ne može zadržati.

U postupku reklamacije guma u obzir uzimamo u slijedećim slučajevima:

 • kad se iz oznaka na gumi vidi da je bila prodana kao proizvod I. ili II kvalitete,

 • ako od datuma prodaje do datuma reklamacije nije prošlo više od 6 (šest) mjeseci,

 • ako se kupac pridržavao tehničkog naputka proizvodača,

 • ako nisu naknadno izbrisane oznake za kvalitetu,

 • ako guma nije protektirana ili popravljana,

 • kad je preostala dubina kanala na mjestu najvećeg trošenja veća od 3mm

 • na zahtjev proizvodača stranka mora uz dotičnu gumu dostaviti naplatak, unutaršnju gumu (za tube type) i štitnik (za gospodarska vozila).

TEHNIČKI NAPUTAK ZA UPOTREBU AUTOMOBILSKIH GUMA

 1. Poštujte pravila o dimenzijama, indeksima nosivosti i opterećenja, opterećenju osovina vozila te o osnov­nim uvjetima koje moraju zadovoljiti uređaji i oprema na vozilima u cestovnom prometu.

 2. Pri kupovini guma izaberite pravilne dimenzije. Odgovarajuće upute daje proizvođač vozila.

 3. Gume ugrađujte uvijek i samo na odgovarajuće, čiste i neoštećene naplatke. Tubeless gume montirajte bez zračnice na specijalne naplatke za tubeless gume.

 4. U nove vanjske gume, koje moraju imati unutarnju gumu, savijetujemo samo ugradnju nove propisane dimezije. Unutarnja guma je sastavni dio sigurnosti autogume i isto je toliko važna kao vanjska. Ne priznajemo reklamaciju za oštećenje vanjske gume,na  kojima su posljedice defekta unutarnje gume drugog proizvođača.

 5. Gumu treba ugradit samo osposobljena i stručna osoba, jer se nestručnom montažom vanjska i unutarnja guma mogu mehanički oštetiti. Montažer mora koristiti odgovarajući alat i namazati je odgovorajućim sredstvom za montažu tubeless guma treba takoder namazati ventii.

 6. Gume punite do pritiska kojeg je propisao prouzvođač vozila. Pritisak punjenja mora biti u skladu sa uputama proizvođača pnematika. Pritisak u gumama provjeravajte svakihi 14 dana, odnosno po potrebi. Ne smijete voziti s preniskim pritiskom ili bez pritiska u gumama, niti na kraće udaljenosti u slučaju defekta.

 7. Podaci za pritisak punjenja važe za kontrolu hladnih guma.

A) Za pneumatike za putnička vozila treba izvršiti sljedeće korekcije:

 • Kada je neophodna kontrola toplih guma pritisak punjenja mora biti od 0.2 do 0.3 bara (1 bar približno 1 atm) viši od propisonog t.j. koji važi za hladne gume.

            Prvom prilikom regulirajte pritisak na hladnim gumama.

 • Zimske gume punite s 0.2 bara višim pritiskom od ljetnih.

      Za vožnju po autoputu povećajte pritisak u gumama za 0.2 bara iznad propisanog.

B) Pritisak u gumama na prvim (vodećim)osovinama gospodarskim vozilima povećajte za 0.5 bara iznad propisanog. Gumu često uništava prenizak pritisak.

 1. Izbjegavajte na putu oštre predmete, rupe i slično, jer ne priznajemo oštečenja  te vrste.

 2. Vozilo mora biti tehnički besprijekorno da se gume na svim kotačma ravnomjerno troše. Iz tog razloga redovno otklanjajte mehaničke greške(kvarove) na vozilu (pogrešno  podešeni kotači, zrak u uprav­ljačkom mehanizmu, neravnomjerno kočenje, istrošeni neodgovarajuči amortizeri ili opruge, slabi gibnjevi, istrošeni ležajevi,itd. Ako su gospodarska vozila opremljena radijolnim gumom konverzija kotača mora biti od 0 do 2 mm.

 3. Ukoliko nakon montaže  gume osjetite u vožnjii jače vibracije, vratite se odmah u servis (vulkanizeru) da utvrdi uzrok (greške na upravljačkom mehanizmu, pričvršćenje kotača, ekscentrićnost naplatka ili greške gume).

 4. Gume skladištite u zatvorenim prostorijama (bez izravne sunčeve svjetlosti, ne u blizini grijaćih tijela, bez ulja, derivata nafte i ostalih kemikalija i ne u blizini iskrećih uređaja).GARANCIJA NE VRIJEDI:

za nepotpuno ispunjen, nepotvrđen jamstveni list bez prilaganja originalnoga računa o kupnji;

za proizvode oštećene zbog nepravilnoga skladištenja nakon što kupac preuzme proizvod;

za bilo kako naknadno, izvan tvornice obrađene proizvode (obojen bok, svijetla bočnica, balansiranje pijeskom itd.).

za svojstva guma koja su neposredna posljedica strukturnih promjena, npr. popravak od strane treće osobe ili uporabe defektnih sastavnih dijelova, npr. zračnica, štitnika, ventila ili naplataka;

za putničke gume bez zračnice (tubeless) ako su montirane sa zračnicama:

za motociklističke, putničke, poluteretne i teretne gume bez ECE-oznaka o homologaciji;

za gume bez identifikacijskih oznaka (serijski broj, DOT-oznaka…), osim ako nije drukčije određeno;

za gume koje se ne upotrebljavaju u skladu s deklariranim svojstvima (indeks nosivosti, indeks brzine, tlak, svrha uporabe…) i uvjetima uporabe;

za gume oštećene zbog vanjskih utjecaja (demontaža, mehaničko stanje vozila, prepreke i predmeti na cesti, lanci za snijeg itd.);

za poremećaje u vezi s trošenjem (brzo, jednostrano, stepenasto, pilasto trošenje, šum itd.);

za smetnje u vožnji – tresenje kad je gazni sloj istrošen više od 10 % ili ako su smetnje u vožnji posljedica oštećenih obruča kotača ili stanja vozila;

za neravnine na boku (udubljenja, izbočenja, valovitost) kad je gazni sloj istrošen više od 10 % ako je od dana kupnje prošlo više od jedne godine;

za proizvode koji su montirani i upotrijebljeni suprotno tehničkoj uputi za uporabu;

za gubljenje vremena, neugodnosti i štetu koje je kupac pretrpio jer proizvod nije mogao upotrebljavati.SAVJETI ZA KORISNIKE

Ako kupite samo dvije gume, montirajte manje istrošene gume na stražnju osovinu, bez obzira na pogon.

Ako je tlak 20 % manji od propisanoga, broj prijeđenih kilometara smanjuje se za približno 30 %, a istodobno se povećava potrošnja goriva. Trošenje gume pri brzini od 120 km/h dva puta je veće nego kod 70 km/h.

Više puta pregledajte imaju li gume izbočenja ili posjekotine, posebno onda kad prijeđete gumama preko oštrih rubova (rupa, kamen, pločnik, rubnjak, bankina, udarna jama, brzinska prepreka…). Oštećenja naime mogu postati vidljiva tek nakon većeg broja prijeđenih kilometara.

Postupak za reklamaciju

Kupac može reklamirati proizvod u našoj prodavaonici gdje ga je kupio, uz predočenje važećeg računa. Grassalkovich put 255., Budimpešta - Mađarska